Onze visie

Zorg dragen voor zorg
Als school hebben we de opdracht studenten te begeleiden in hun leerproces om competente verpleegkundigen te worden. We laten ons hierbij leiden door een sterk vertrouwen in de kracht van mensen.

Ons engagement is christelijk geïnspireerd. Onze waarden en keuzes vinden hun fundament in een holistische mensvisie, in het evangelie, een christelijke visie op mens en wereld, de eigen geest van het katholiek onderwijs en van de congregatie van de Zusters van het Geloof.

Vanuit die bronnen wordt een uniek project aangereikt dat nooit af kan zijn, maar dat richting geeft aan ons handelen en zijn, en dat alle participanten van de school mobiliseert, en met elkaar verbindt.

De school is een fijnmazig netwerk van studenten, personeelsleden, verpleegkundigen, beleidsmakers (intern/extern), de gemeenschap. Binnen het netwerk bouwen we een cultuur van zorg en samenwerking uit. Deze cultuur vraagt openheid, ontvankelijkheid, respect, creativiteit, vertrouwen. Al wie bij de school betrokken is, gelooft dat het professioneel bezig zijn een persoonlijk leertraject vormt dat door reflectie en handelen voortgestuwd wordt. 

De relaties binnen dit netwerk zijn dynamisch omdat ze aanzetten tot het opnemen van verantwoordelijkheid voor de cultuur van zorg en samenwerking.

Ze zijn wederkerig omdat élke participant tot deze verantwoordelijkheid, ten aanzien van zichzelf en de andere, wordt opgeroepen.

Precies omdat mensen individueel zo sterk van elkaar verschillen, omdat de oproep vanuit elke andere zo anders is, is onze opdracht niet in algemeen geldende normen te vatten. Waar normen niet bevrijdend maar beklemmend aanvoelen, durven we het meetbare, het observeerbare te doorbreken om ons te kunnen richten op de andere, vragende, kwetsbare persoon. Visie primeert op procedures.

Bijgevolg is ook het antwoord dat de school biedt, uniek. Het leertraject kan individuele accenten krijgen, die een objectieve, gemeenschappelijke grond vinden in de opdracht van de school: studenten opleiden tot competente verpleegkundigen. Al wat studenten dichter bij de realisatie van deze doelstelling brengt, zijn we aan elkaar verschuldigd.

Eerstvolgende instapmoment

3 september 2018

Instapmomenten

Instapmomenten

In februari kan je de opleiding alleen in Waregem starten (eerste module).

Ben je zeker dat je bij ons de opleiding wil volgen? Wacht dan niet om in te schrijven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter wij de opleiding kunnen organiseren.
Kom je vanuit een andere school HBO5 verpleegkunde, of vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde naar onze school? Neem dan liefst enkele weken voor de start van de module contact met ons (telefonisch of via e-mail) zodat er voldoende tijd is voor de intake, al of niet met EVC-EVK.

Info / inschrijven

Info / inschrijven

Inschrijven voor de start van de module op 3 september 2018 kan tot eind augustus 2018:

- op schooldagen, zowel in Waregem als Tielt: van maandag tot vrijdag (8.30-12 en 13-16.30u). In Tielt niet op vrijdagnamiddag.

- op de infodagen van 2018:

  • 10 maart, 13-17u, Waregem
  • 11 maart, 13-17u, Tielt
  • 5 mei, 13-17u, Waregem en Tielt
  • 30 juni, 10-13u, Waregem en Tielt
  • 31 augustus, op afspraak: verpleegkundewaregem@viveshbo5.be of verpleegkundetielt@viveshbo5.be

- van 2 tot en met 10 juli en van 16 tot en met 31 augustus 2018

  • Waregem: maandag tot vrijdag, 9-12 en 14-17u
  • Tielt, maandag, woensdag, vrijdag, 9-12u (Je kan je ook in Waregem inschrijven om de opleiding in Tielt te volgen)

Je kan je digitaal inschrijven via deze link. Denk er wel aan: je inschrijving is pas definitief als je je ook op school hebt aangemeld,

Creatie: Debugged - Copyright HBOV Aleydis 2018 ©
Video sluiten