Lessen

De lessen en stages worden georganiseerd in blokken van 4 weken. Elke module telt 2 evaluatieperiodes. Voor de modules 1 tot en met 4 betekent dit dat er na elke periode 4 weken les en 4 weken stage een evaluatieweek voorzien wordt. Voor module 5 (die een volledig jaar duurt), wordt er alleen in januari en juni een evaluatieperiode georganiseerd.

De lessen beginnen om 8.30 u en eindigen om 16 u.  Er is wel les op woensdagnamiddag, maar niet op vrijdagnamiddag.

Naast de theoretische lessen, zijn er ook praktijklessen, gerichte studiebezoeken en voordrachten, zowel binnen als buiten de school.

Per thema stellen de vakleerkrachten een eigen cursus op, specifiek afgestemd op deze opleiding.

Eerstvolgende instapmomenten

1 september 2017 en 1 februari 2018

Instapmomenten

Instapmomenten

In februari kan je de opleiding alleen in Waregem starten (eerste module).

Ben je zeker dat je bij ons de opleiding wil volgen? Wacht dan niet om in te schrijven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter wij de opleiding kunnen organiseren.
Kom je vanuit een andere school HBO5 verpleegkunde, of vanuit de bacheloropleiding verpleegkunde naar onze school? Neem dan liefst enkele weken voor de start van de module contact met ons (telefonisch of via e-mail) zodat er voldoende tijd is voor de intake, al of niet met EVC-EVK.

Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor de start van de modules op 1 februari 2017 kan

  • in Waregem en Tielt tijdens de schooluren (in Tielt niet op vrijdagnamiddag)

Inschrijven voor de start van de modules op 1 september 2017 kan

  • op zaterdag 11 maart 2017 (13 - 17u) in Waregem
  • op zondag 12 maart 2017 (13 - 17u) in Tielt
  • op zaterdag 20 mei 2017 (13 - 17u) in Waregem en Tielt
  • op zaterdag 24 juni 2017 (9 - 13u) in Waregem en Tielt
  • op vrijdag 25 augustus 2017 (16-21u) in Waregem enTielt
  • in Waregem en Tielt tijdens de schooluren (in Tielt niet op vrijdagnamiddag)

Je kan je ook in Waregem inschrijven om de opleiding in Tielt te volgen.

Creatie: Debugged - Copyright HBOV Aleydis 2017 ©
Video sluiten